Oct 20, 2021 · Tukdasin: Gawain 1: Pagbuo ng Iskrip Panuto: Gamit ang sumusunod na mga larawan, bumuo ng iskrip naman base sa iyong nakikita SENARYO 1 SENARYO SENARYO 3 - 2038. "/>
could not detect zone id for domain tld